Komunikaty powiadamiające kontroli

Formant powinien wysyłanie wiadomości z powiadomieniem do jego okno nadrzędny powiadomić nadrzędnego o wprowadzanie danych przez użytkownika lub zmiany w formancie. Powiadomienie jest komunikat WM_COMMAND , która zawiera identyfikator formantu i kod powiadomienia identyfikujący rodzaj zdarzenia. Identyfikator formantu jest unikatowy numer, który aplikacja używa do określenia kontroli wysyłania wiadomości. Aplikacja ustawia identyfikator formantu, gdy tworzy kontroli. Wniosek określa identyfikator w parametrze hMenu funkcji funkcji CreateWindowEx lub członek identyfikator struktury DLGITEMTEMPLATEEX.

Ponieważ formant nie ustawiony identyfikator formantu, formant musi pobrać identyfikator, przed wysłaniem wiadomości powiadomień. Formant musi użyć funkcji GetDlgCtrlID aby pobrać swój własny identyfikator formantu. Chociaż identyfikator formantu jest określona jako uchwyt menu, gdy formant nie zostanie utworzony, funkcja GetMenu nie można pobrać identyfikatora. Alternatywnie formant można pobrać identyfikator od członka hMenu w strukturze CREATESTRUCT podczas przetwarzania wiadomości WM_CREATE.

Index