WM_CREATE

Gdy aplikacja żąda, aby okno można utworzyć poprzez wywołanie funkcji funkcji CreateWindowEx lub właściwości CreateWindow , wysyłana jest wiadomość WM_CREATE. Procedury okna nowego okna otrzymuje tę wiadomość, po utworzeniu okna, ale zanim okno staje się widoczna. Wiadomość jest wysyłana przed zwraca funkcję funkcji CreateWindowEx lub właściwości CreateWindow.

WM_CREATE LPC = fikcyjnymi (LPCREATESTRUCT); / / struktury danych tworzenie 

 

Parametry

fikcyjnymi
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do struktury CREATESTRUCT , który zawiera informacje dotyczące okna są tworzone. Członkowie CREATESTRUCT są identyczne z parametrów funkcji funkcji CreateWindowEx.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić 0, aby kontynuować tworzenie okna. Jeżeli aplikacji zwraca wartość –1, jest niszczony, okna i funkcji funkcji CreateWindowEx lub właściwości CreateWindow zwraca uchwyt NULL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, właściwości, funkcji CreateWindowEx, CREATESTRUCT, WM_NCCREATE

Index