CDN_FOLDERCHANGE

CDN_FOLDERCHANGE powiadomienie jest wysyłane przez stylu Eksploratora otwarte lub zapisaćjako wspólne okno dialogowe po otwarciu nowego folderu. Procedura haka OFNHookProc otrzymuje tę wiadomość w postaci WM_NOTIFY wiadomości .

CDN_FOLDERCHANGE lpon = fikcyjnymi (LPOFNOTIFY) 

 

Parametry

lpon
Wskaźnik do struktury OFNOTIFY.

Zawiera strukturę OFNOTIFY struktury NMHDR , którego członek Kodeksu wskazuje kod powiadomienia CDN_FOLDERCHANGE.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest ignorowane.

Uwagi

System wysyła to powiadomienie, tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostało utworzone przy użyciu wartości OFN_EXPLORER.

Aby uzyskać ścieżkę do folderu, nowo otwarty, procedura haka może wysłać wiadomość CDM_GETFOLDERPATH aby oknie dialogowym.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, wspólny komunikat okna dialogowego, CDM_GETFOLDERPATH, GetOpenFileName, GetSaveFileName, NMHDR, OFNHookProc, OFNOTIFY, WM_NOTIFY

Index