Wspólna biblioteka pole dialogowe

Wspólna biblioteka pole dialogowe zawiera zestaw oknach dialogowych do wykonywania typowych zadań, takich jak otwieranie plików i drukowania dokumentów. Typowych okien dialogowych zapewnić jednolity interfejs, który pozwala użytkownikom na wykonywanie typowych zadań bez został zmuszony nauczyć się nowych technik wraz z każdym wnioskiem.

Index