WM_PSD_MINMARGINRECT

Wiadomość WM_PSD_MINMARGINRECT informuje PagePaintHook procedura haka współrzędnych prostokąt margines strony próbki. Okno dialogoweUstawienia stronywysyła tę wiadomość, gdy jest do rysowania zawartość przykładowa strona .

WM_PSD_MINMARGINRECT hDC = wParam (WPARAM) (HDC);          / / obsługi lprcMinMargin kontekstu urządzenia = fikcyjnymi (FIKCYJNYMI) (LPRECT); / / minimalny margines prostokąt 

 

Parametry

hDC
Wartość wParam. Identyfikuje kontekstu urządzenia na stronie próbki.
lprcMinMargin
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do struktury RECT , który zawiera współrzędne, w pikselach, prostokąta minimalnej marży.

Zwraca wartości

Jeśli procedura haka zwraca wartość TRUE, okno dialogowe wysyła nie więcej WM_PSD * wiadomości i nie rysowania na stronie próbki do czasu system potrzebuje aby odświeżyć stronę próbki.

Jeśli procedura haka zwraca FALSE, okno dialogowe wysyła pozostałe wiadomości rysunku sekwencji.

Uwagi

Okno dialogoweUstawienia stronyzawiera obraz strony próbki, która pokazuje, jak wybór użytkownika wpływają na wygląd wydruku. Podczas wywoływania funkcji PageSetupDlg , możesz podać procedurę haka PagePaintHook , aby dostosować wygląd strony próbki. Gdy okno dialogowe ma zwrócić zawartość przykładową stronę, okno dialogowe wysyła sekwencję WM_PSD * wiadomości procedura haka .

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, wspólny komunikat okna dialogowego, PagePaintHook, PageSetupDlg, RECT, WM_PSD_PAGESETUPDLG

Index