CDM_GETFILEPATH

Wiadomość CDM_GETFILEPATH pobiera ścieżkę i nazwę wybranego pliku w stylu Eksploratora otwarte lub zapisać jako wspólne okno dialogowe. Okno dialogowe musi być utworzony z flagą OFN_EXPLORER; w przeciwnym wypadku wiadomość nie powiedzie się.

CDM_GETFILEPATH wParam = cbmax (WPARAM); 
fikcyjnymi = psz (FIKCYJNYMI) (LPTSTR); 
 
/ / Odpowiednie makro int CommDlg_OpenSave_GetFilePath (hdlg, psz, cbmax) 

 

Parametry

hdlg
Uchwyt wspólne okno dialogowe pole okna komunikatu.
psz
Wskaźnik do buforu, który otrzymuje nazwę pliku i ścieżkę.
cbmax
Rozmiar w bajtach (wersja ANSI) lub znaków 16-bitowych (wersja Unicode) buforu psz.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość, wartość zwracany jest rozmiar, w bajtach, czy znaki ciągu nazwę pliku i ścieżkę, włączając kończącego znaku NULL. Jest to liczba bajtów lub znaki kopiowane do buforu psz lub rozmiar buforu wymagany, jeśli bufor jest zbyt mały.

Jeśli wystąpi błąd, wartość zwracana jest mniejsza od zera.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, wspólny komunikat okna dialogowego, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENFILENAME

Index