CB_DIR

Aplikacja wysyła komunikat CB_DIR dodać listę nazw plików do pola listy, pola kombi.

CB_DIR wParam = uAttrs (WPARAM) (UINT);          / / atrybuty pliku fikcyjnymi = lpszFileSpec (FIKCYJNYMI) (LPCTSTR); / / adresu nazwa_pliku 

 

Parametry

uAttrs
Wartość wParam. Określa atrybuty plików, które mają zostać dodane do listy. Może to być dowolna kombinacja następujących wartości:
Wartość Znaczenie
DDL_ARCHIVE Zawiera zarchiwizowanych plików.
DDL_DIRECTORY Zawiera podkatalogów. Nazwy podkatalogu są ujęte w nawiasy kwadratowe ([]).
DDL_DRIVES Zawiera dyski. Dyski są wymienione w formularzu [-x-], gdzie x to litera dysku.
DDL_EXCLUSIVE Dotyczy tylko plików o określonych atrybutach. Domyślnie odczytu i zapisu plików są wymienione, nawet, jeśli nie określono DDL_READWRITE.
DDL_HIDDEN Zawiera ukryte pliki.
DDL_READONLY Zawiera pliki tylko do odczytu.
DDL_READWRITE Obejmuje pliki odczytu i zapisu z nie dodatkowych atrybutów.
DDL_SYSTEM Zawiera pliki systemowe.

lpszFileSpec
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik ciąg zakończony zerem, określający nazwę pliku, aby dodać do listy. Jeżeli nazwa pliku zawiera wszelkie symboli wieloznacznych (na przykład *. *), wszystkie pliki, że dopasowanie i mieć atrybuty określone przez parametr uAttrs są dodawane do listy.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest indeksu nazwa_pliku ostatnio dodane do listy. Jeśli wystąpi błąd, wartość zwracany jest CB_ERR. W przypadku dostępnych do przechowywania nowy ciągów za mało miejsca, jest CB_ERRSPACE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_ADDSTRING, CB_INSERTSTRING, DlgDirList, DlgDirListComboBox

Index