CB_SHOWDROPDOWN

Aplikacja wysyła komunikat CB_SHOWDROPDOWN, aby pokazać lub ukryć pole listy, pole kombi, które zostało zapisane w stylu CBS_DROPDOWN lub CBS_DROPDOWNLIST.

CB_SHOWDROPDOWN wParam = fShow (WPARAM) (wartość logiczna);   / / Pokaż/Ukryj Flaga fikcyjnymi = 0;             / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

fShow
Wartość wParam. Określa, czy pole listy rozwijanej ma być pokazane lub ukryte. Wartość TRUE wskazuje pole listy; wartość FALSE ukrywa go.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest zawsze prawdziwe.

Uwagi

Ta wiadomość nie ma wpływu na pola kombi utworzonej przy użyciu stylu CBS_SIMPLE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_GETDROPPEDSTATE

Index