CB_GETTOPINDEX

Aplikacja wysyła komunikat CB_GETTOPINDEX do pobierania od zera indeks pierwszego elementu widoczne w polu listy pola kombi. Początkowo element z indeksem 0 jest na szczycie polu listy, ale jeśli zawartość pola listy były przewijane, inny element może być u góry.

CB_GETTOPINDEX wParam = 0;     / / nie używany, musi być zerowe fikcyjnymi = 0;     / / nie używany, musi być równe zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość jest pomyślne, wartość zwracany jest indeks pierwszego elementu widoczne w polu listy pola kombi.

Jeśli wiadomość nie powiedzie się, wartość zwracany jest CB_ERR.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_SETTOPINDEX

Index