CB_GETDROPPEDWIDTH

Aplikacja wysyła komunikat CB_GETDROPPEDWIDTH do pobrania minimalną szerokość dopuszczalne, w pikselach, pola listy, pola kombi stylem, CBS_DROPDOWN lub CBS_DROPDOWNLIST.

CB_GETDROPPEDWIDTH wParam = 0;     / / nie używany, musi być zerowe fikcyjnymi = 0;     / / nie używany, musi być równe zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość, wartość zwracany jest szerokość w pikselach.

Jeśli wiadomość nie powiedzie się, wartość zwracany jest CB_ERR.

Uwagi

Domyślnie dopuszczalne minimalną szerokość w polu listy rozwijanej wynosi 0. Szerokość pola listy jest minimalną szerokość dopuszczalne lub szerokość pola kombi, którakolwiek jest większa.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_SETDROPPEDWIDTH

Index