CB_GETCURSEL

Aplikacja wysyła wiadomość CB_GETCURSEL do pobrania indeks aktualnie zaznaczonego elementu, jeśli w polu listy pola kombi.

CB_GETCURSEL wParam = 0;     / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;     / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest indeksu aktualnie zaznaczonego elementu. Jeśli element nie jest zaznaczony, jest CB_ERR.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_SELECTSTRING, CB_SETCURSEL

Index