Przycisków poleceń

Przycisk jest prostokątem zawierające zdefiniowanych przez aplikację tekstu (etykieta), ikona lub mapa bitowa, która wskazuje, jak przycisk działa po wybraniu przez użytkownika. Przycisk może być jedną z dwóch stylów: standard lub domyślnie zdefiniowane przez stałe BS_PUSHBUTTON i BS_DEFPUSHBUTTON. Standardowy przycisk wypychania jest zazwyczaj używany do rozpoczęcia operacji. Gdy użytkownik kliknie je otrzymuje fokusu klawiatury. Przycisk domyślne, z drugiej strony, jest zazwyczaj używany do wskazania najczęściej lub domyślny wybór. To, że użytkownik może wybrać przez naciśnięcie przycisku wprowadź kiedy okno dialogowe ma fokus.

Gdy użytkownik kliknie przycisk (o albo stylu), będzie miał fokusu klawiatury. System wysyła okno nadrzędne składnika button WM_COMMAND wiadomość zawierającą kod powiadomienia BN_CLICKED . W odpowiedzi okno dialogowe zwykle zamyka i wykonuje operację wskazanych przez przycisk.

Index