BN_CLICKED

Wiadomości z powiadomieniem BN_CLICKED jest wysyłane, gdy użytkownik kliknie przycisk. Okno nadrzędne przycisku wyświetlany jest następujący komunikat powiadomienia za pośrednictwem wiadomości WM_COMMAND.

BN_CLICKED idButton = (int) LOWORD(wParam);    / / identyfikator przycisku hwndButton = fikcyjnymi (HWND);         / / dojście do przycisku 

 

Uwagi

Przycisk wyłączone nie wysyłanie wiadomości z powiadomieniem BN_CLICKED do jej okno nadrzędne.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie przyciski, przycisk wiadomości, WM_COMMAND

Index