EnumProps

Funksjonen EnumProps Nummererer alle oppføringene i egenskap-listen i et vindu ved å sende dem, én etter én, til den angitte tilbakeringingsfunksjonen. EnumProps fortsetter inntil den siste oppføringen er nummerert eller tilbakeringingsfunksjonen returnerer USANN.

 int () EnumProps HWND  hWnd, / / håndtere til vinduetPROPENUMPROClpEnumFunc / / peker til tilbakeringingsfunksjonen);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet som har egenskapslisten er som skal listes.
lpEnumFunc
Pekeren til tilbakeringingsfunksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om tilbakeringingsfunksjonen for, kan du se funksjonen PropEnumProc.

Returverdier

Verdien som returneres, angir den siste verdien som ble returnert av tilbakeringingsfunksjonen. Det er -1 Hvis funksjonen ikke finner en egenskap for opplisting.

Merknader

Et program kan fjerne disse egenskapene den har lagt. Det må ikke fjerne egenskaper som er lagt til av andre programmer eller av systemet selv.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Vinduet Utskriftsegenskaper, oversikt, funksjoner for vinduet-egenskapen, EnumPropsEx, GetProp, PropEnumProc, RemoveProp, SetProp

Index