GetProp

Funksjonen GetProp henter et håndtak på data fra egenskapslisten gitt-vinduet. Den angitte strengen identifiserer håndtak som skal hentes. Streng og håndtaket må er lagt til i egenskapslisten av et tidligere anrop til SetProp -funksjonen.

Håndtak-GetProp) HWND  hWnd, / / håndtere-vinduetLPCTSTRlpString / / atom eller adressen til streng);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet som har egenskapslisten er skal søkes.
lpString
Pekeren til en null-terminert tegnstreng eller inneholder et atom som identifiserer en streng. Hvis denne parameteren er en atom, det må være opprettet ved hjelp av den GlobalAddAtom -funksjonen. Atom, en 16-biters verdi, må plasseres i signifikante ordet for parameteren lpString ; signifikante ordet må være null.

Returverdier

Hvis egenskap-listen inneholder den angitte strengen, er returverdien håndtaket tilknyttede data. Ellers er returverdien NULL.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Vinduet Utskriftsegenskaper, oversikt, Window-egenskapen fungerer, EnumProps, GlobalAddAtom, RemoveProp, SetProp