Vinduet Informasjonsfunksjoner

Følgende funksjoner brukes med vinduet Egenskaper.

EnumProps
EnumPropsEx
GetProp
PropEnumProc
PropEnumProcEx
RemoveProp
SetProp