ENPROTECTED

ENPROTECTED -strukturen inneholder informasjon som er tilknyttet en varslingsmelding EN_PROTECTED . Rich edit-kontrollen denne meldingen sendes når brukeren prøver å redigere beskyttede tekst.

typeDef struct _enprotected {NMHDR nmhdr; 
  _WPAD _wPad1; 
  UINT msg; 
  _WPAD _wPad2; 
  WPARAM wParam; 
  LPARAM lParam; 
  CHARRANGE avregning; 
} ENPROTECTED 

 

Medlemmer

nmhdr
Varsling topptekst.
msg
Meldingen som utløste varslingen.
wParam
wParam parameteren for meldingen.
lParam
lParam-parameteren for meldingen.
avregning
Det merkte området.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer, EN_PROTECTED

Index