EN_PROTECTED

Varslingsmelding EN_PROTECTED varsler en rich edit-kontrollen overordnet vindu at brukeren er å ta en handling som ville endre et beskyttet tekstområde. Rich edit-kontrollen sender denne varslingsmelding i form av en WM_NOTIFY -melding.

EN_PROTECTED wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (ENPROTECTED langt *) lpEnProtected 

 

Parametere

uID
Identifikator for rich edit-kontrollen.
lpEnProtected
Peker til en ENPROTECTED struktur som inneholder informasjon om meldingen som utløste varslingen.

Returverdier

Returnerer null for å tillate operasjonen eller en annen verdi for å hindre det.

Merknader

Hvis null returneres og msg wParamog lParam medlemmene i ENPROTECTED -strukturen er endret, behandler kontrollen den reviderte meldingen i stedet for den opprinnelige meldingen.

Hvis du vil motta EN_PROTECTED beskjed, angi ENM_PROTECTED-flagget i masken sendt med EM_SETEVENTMASK meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, rik redigere varselmeldinger, ENPROTECTED, WM_NOTIFY

Index