EM_PASTESPECIAL

EM_PASTESPECIAL meldingen limer inn en bestemt utklippstavleformat i en rich edit-kontrollen.

EM_PASTESPECIAL wParam = (WPARAM) (UINT) uFormat; 
lParam = (REPASTESPECIAL langt *) lpRePasteSpecial 

 

Parametere

uFormat
Utklippstavleformat for å lime inn. Hvis du vil se en liste over Utklippstavleformater, se SetClipboardData.
lpRePasteSpecial
Adressen til en REPASTESPECIAL struktur eller NULL. Hvis et objekt limes inn, er repastespecial -strukturen fylt ut med aspektet ønsket visning. Hvis lParam er NULL eller REPASTESPECIAL.dwAspect er null, blir skjerm aspekt brukt innholdet i objektet descriptor.

Returverdier

Ingen returverdi.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger meldinger, REPASTESPECIAL, SetClipboardData