REPASTESPECIAL

Inneholder informasjon som identifiserer om skjerm aspekt av et innlimt objekt bør være basert på innholdet i objektet eller ikonet som representerer objektet.

typeDef struct _repastespecial {DWORD dwAspect;  / / vise aspektet for objekt
    DWORD dwParam;   / / aspekt data
} REPASTESPECIAL 

 

Medlemmer

dwAspect
Vise aspekt. Kan være DVASPECT_CONTENT Hvis aspektet av den innlimte objektet er basert på innholdet i objektet, eller DVASPECT_ICON Hvis aspektet er basert på ikonvisning for objektet.
dwParam
Aspekt-data. Hvis dwAspect er DVASPECT_ICON, inneholder dette medlemmet håndtaket til metafil med ikonvisning for objektet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer

Index