EN_DROPFILES

Varslingsmelding EN_DROPFILES varsler en rich edit-kontrollen overordnet vindu at brukeren forsøker å slippe filer inn i kontrollen. Rich edit-kontrollen sender denne varslingsmelding i form av en WM_NOTIFY meldingen når den mottar den WM_DROPFILES -melding.

EN_DROPFILES wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (ENDROPFILES langt *) lpEnDropFiles 

 

Parametere

uID
Identifikator for rich edit-kontrollen.
lpEnDropFiles
Peker til en ENDROPFILES struktur.

Returverdier

Returnerer en ikke-nullverdi å tillate slipp-operasjon eller null for å ignorere miste.

Merknader

For en rich edit-kontrollen til å motta WM_DROPFILES meldinger, må det overordnede vinduet registrere kontrollen som et slippmål ved hjelp av funksjonen DragAcceptFiles . Kontrollen registrerer ikke seg selv.

Hvis du vil motta EN_DROPFILES beskjed, angi ENM_DROPFILES-flagget i masken sendt med EM_SETEVENTMASK meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger varselmeldinger, DragAcceptFiles, ENDROPFILES, WM_DROPFILES, WM_NOTIFY

Index