EN_STOPNOUNDO

Varsler en rik redigere kontrollens overordnet vindu som oppstod en handling som kontrollen ikke kan tildele nok minne til å opprettholde Angre-tilstanden. Rich edit-kontrollen sender denne varslingsmelding i form av en WM_NOTIFY -melding.

EN_STOPNOUNDO
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (NMHDR langt *) lpNmHdr 

Parametere

uID
Identifikator for rich edit-kontrollen.
lpNmHdr
Peker til en NMHDR struktur.

Returverdier

Returnerer null hvis du vil fortsette med handlingen, ikke-null å stoppe det.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger varselmeldinger, NMHDR, WM_NOTIFY

Index