WM_EXITMENULOOP

WM_EXITMENULOOP meldingen informerer et programs hovedvinduet prosedyre at en sperrende menyen-løkke er blitt avsluttet.

WM_EXITLOOP wParam = fIsTrackPopupMenu (BOOL) / / flags en snarvei-menyen lParam = 0;             / / brukt; må være null 

 

Parametere

fIsTrackPopupMenu
Angir om menyen involvert er en hurtigmeny. Denne parameteren har en verdi på SANN hvis det er en hurtigmeny, USANN hvis det ikke er.

Returverdier

Et program skal returnere null hvis den behandler denne meldingen.

Merknader

DefWindowProc -funksjonen returnerer null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over menyene, menyen meldinger, DefWindowProc, WM_ENTERMENULOOP

Index