WM_ENTERMENULOOP

WM_ENTERMENULOOP meldingen informerer et programs hovedvinduet prosedyre at en sperrende løkke i menyen er angitt.

WM_ENTERMENULOOP wParam = fIsTrackPopupMenu (BOOL) / / flags en snarvei-menyen lParam = 0;            / / brukt; må være null 

 

Parametere

fIsTrackPopupMenu
Angir om vindu -menyen ble angitt ved hjelp av funksjonen TrackPopupMenu . Denne parameteren har en verdi på SANN hvis vindu -menyen ble angitt ved hjelp av TrackPopupMenu, og USANN hvis det ikke var.

Returverdier

Et program skal returnere null hvis den behandler denne meldingen.

Merknader

DefWindowProc -funksjonen returnerer null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over menyene, menyen meldinger, DefWindowProc, WM_EXITMENULOOP

Index