Menyer

Denne oversikten beskriver menyer og forklarer hvordan du bruker dem i Win32-baserte applikasjoner.