Nonqueued meldinger

Nonqueued meldinger sendes umiddelbart til målet vindusprosedyre, omgåelsen systemet message queue og tråden meldingskøen. Systemet sender vanligvis nonqueued meldinger for å varsle et vindu av hendelser som er involvert. For eksempel når brukeren aktiverer et nytt programvindu, sender systemet vinduet en rekke meldinger, inkludert WM_ACTIVATE, WM_SETFOCUSog WM_SETCURSOR. Disse meldingene varsle vinduet som den har blitt aktivert, som blir ledet tastaturinndata til vinduet, og at markøren er flyttet innenfor rammene i vinduet. Nonqueued meldinger kan også oppstå når et program kaller bestemte systemfunksjoner. For eksempel sender systemet WM_WINDOWPOSCHANGED meldingen når et program bruker funksjonen SetWindowPos du vil flytte et vindu.

Index