WM_WINDOWPOSCHANGED

WM_WINDOWPOSCHANGED-meldingen blir sendt til et vindu størrelse, posisjon, eller sted i Z-rekkefølge er endret som et resultat av et kall til funksjonen SetWindowPos eller en annen funksjon for behandling av dokumentvinduer.

WM_WINDOWPOSCHANGED lpwp = lParam (LPWINDOWPOS); / / peker på data som størrelse og plassering 

 

Parametere

lpwp
Verdien av lParam. Pekeren til en WINDOWPOS struktur som inneholder informasjon om i vinduet ny størrelse og posisjon.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Standardhandling

Funksjonen DefWindowProc sender meldingene WM_SIZE og WM_MOVE til vinduet.

Merknader

WM_SIZE og WM_MOVE-meldinger sendes ikke hvis et program behandler meldingen WM_WINDOWPOSCHANGED uten å kalle DefWindowProc. Er det mer effektivt å utføre noen Flytt eller størrelse endringsprosessen under meldingen WM_WINDOWPOSCHANGED uten å kalle DefWindowProc.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, DefWindowProc, EndDeferWindowPos, SetWindowPos, WINDOWPOS, WM_MOVE, WM_SIZE, WM_WINDOWPOSCHANGING

Index