EndDeferWindowPos

EndDeferWindowPos -funksjonen oppdaterer samtidig plasseringen og størrelsen på ett eller flere vinduer i en enkelt syklus for oppdatering av skjermen.

BOOL EndDeferWindowPos) HDWP  hWinPosInfo / / håndtere til intern struktur);
 

Parametere

hWinPosInfo
Håndtere å en flere vinduer-struktur som inneholder informasjon om størrelsen og plasseringen for ett eller flere vinduer. Denne interne strukturen som returneres av funksjonen BeginDeferWindowPos eller av de siste kallet til funksjonen DeferWindowPos.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Funksjonen EndDeferWindowPos sender meldingene WM_WINDOWPOSCHANGING og WM_WINDOWPOSCHANGED til hvert vindu som er identifisert i den interne strukturen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, BeginDeferWindowPos, DeferWindowPos, WM_WINDOWPOSCHANGED, WM_WINDOWPOSCHANGING

Index