WM_SETFOCUS

WM_SETFOCUS-meldingen blir sendt til et vindu etter at den har fått fokus på tastaturet.

WM_SETFOCUS hwndLoseFocus = (HWND) wParam; / / håndtere til vinduet mister fokus 

 

Parametere

hwndLoseFocus
Verdien av wParam. Håndtere til vinduet som har mistet fokus på tastaturet (kan være NULL).

Returverdier

Et program skal returnere null hvis den behandler denne meldingen.

Merknader

Hvis du vil vise et cirkumflekstegn, bør et program kalle funksjonene riktig cirkumflekstegn når den mottar meldingen WM_SETFOCUS.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input meldinger, SetFocus, WM_KILLFOCUS

Index