CopyIcon

Funksjonen CopyIcon kopierer det angitte ikonet fra en annen modul til gjeldende modul.

() HICON CopyIcon HICON  hIcon / / håndtere ikonet for å kopiere);
 

Parametere

hIcon
Håndtere til ikonet skal kopieres.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien en referanse til kopiikonet.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres NULL. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Funksjonen CopyIcon gjør det mulig for et program eller dynamiske koblingsbiblioteket (DLL) for å få sin egen håndtere til et ikon som eies av en annen modul. Hvis andre modulen er frigjort, vil programsymbolet fortsatt være i stand til å bruke ikonet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over ikoner, ikonet funksjoner, CopyCursor, DrawIcon, DrawIconEx