CopyCursor

Funksjonen CopyCursor overfører en markør.

() HCURSOR CopyCursor HCURSOR  pcur / / håndtere til markøren for å kopiere);
 

Parametere

pcur
Håndtere til markøren skal kopieres.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien referanse til duplicate markøren.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres NULL. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Funksjonen CopyCursor gjør det mulig for et program eller dynamiske koblingsbiblioteket (DLL) å få tak i håndtaket til en markør-figur som eies av en annen modul. Så hvis andre modulen er frigjort, er programmet fremdeles kjøpedyktig bruk markøren-figuren.

Før du lukker, må en programmet kalle funksjonen DestroyCursor å frigjøre alle systemressurser som er forbundet med markøren.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Markører oversikt, markøren funksjoner, CopyIcon, DestroyCursor, GetCursor, SetCursor, ShowCursor