Ikonet funksjoner

Følgende funksjoner brukes med ikoner.

CopyIcon
CreateIcon
CreateIconFromResource
CreateIconFromResourceEx
CreateIconIndirect
DestroyIcon
DrawIcon
DrawIconEx
ExtractAssociatedIcon
ExtractIcon
ExtractIconEx
GetIconInfo
LookupIconIdFromDirectory
LookupIconIdFromDirectoryEx

Foreldet funksjoner

LoadIcon

Index