DM_SETDEFID

Et program sender en DM_SETDEFID-melding for å endre identifikator for standard-knapp for en dialogboks.

DM_SETDEFID wParam = idControl; / / identifikator for nye standard-knapp 

 

Parametere

idControl
Verdien av wParam. Angir identifikatoren til en knappekontroll i push som vil bli standard.

Merknader

Denne meldingen er behandlet av funksjonen DefDlgProc . Hvis du vil angi standard push-knappen, kan funksjonen sende meldinger for WM_GETDLGCODE og BM_SETSTYLE til gitt kontrollen og gjeldende standard push-knappen.

Ved hjelp av DM_SETDEFID-meldingen kan resultere i mer enn én knappen som vises til har standard push knappetilstand. Når systemet bringer opp en dialogrute, trekker det den første push-knappen i dialogboksen malen med standard tilstand grensen. Sende en DM_SETDEFID melding for å endre standard-knappen vil ikke alltid fjerne standard tilstand kantlinjen fra den første push-knappen. I disse tilfellene, skal programmet sende en BM_SETSTYLE melding for å endre kantlinjestilen første knapp.

Returverdier

Returverdien er alltid sant.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over dialogboksen-boksene, dialogboksmeldinger, BM_SETSTYLE, DefDlgProc, DM_GETDEFID, EM_SETLIMITTEXT, WM_GETDLGCODE

Index