BM_SETSTYLE

Et program sender en BM_SETSTYLE-melding for å endre stilen for en knapp.

BM_SETSTYLE wParam = (WPARAM) LOWORD(dwStyle); / / style lParam = MAKELPARAM (fRedraw, 0);   / / omtegne flagg 

 

Parametere

dwStyle
Verdien av wParam. Angir den nye knappestilen for. Denne parameteren kan være en kombinasjon av knappestiler. Hvis du vil se en tabell over knappestiler, se Knappestiler.
fRedraw
Verdien av signifikante ordet av lParam. Angir om knappen skal være tegnes på nytt. Verdien TRUE tegner over knappen; verdien FALSE ikke omtegne knappen.

Returverdier

Denne meldingen returnerer alltid null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over knappene, knappen meldinger

Index