Dialogboksmeldinger

Følgende meldinger som brukes til å opprette og administrere dialogbokser og kontroller i dialogbokser.

DM_GETDEFID
DM_REPOSITION
DM_SETDEFID
WM_CTLCOLORDLG
WM_CTLCOLORMSGBOX
WM_ENTERIDLE
WM_GETDLGCODE
WM_INITDIALOG
WM_NEXTDLGCTL

Index