WM_ENTERIDLE

WM_ENTERIDLE-meldingen blir sendt til eiervinduet av en sperrende dialogboks eller meny som går inn inaktiv. En sperrende dialogboks eller meny blir inaktiv når ingen meldinger venter i køen etter at den har behandlet en eller flere tidligere meldinger.

WM_ENTERIDLE fuSource = wParam;    / / ledig kilde flagge hwnd = (HWND) lParam; / / håndtere av boksen eller eieren dialogvindauget 

 

Parametere

fuSource
Verdien av wParam. Angir om meldingen er resultatet av en dialogboks eller en meny som vises. Denne parameteren kan være en av følgende verdier:
Verdi Betydning
MSGF_DIALOGBOX Systemet er inaktivt, fordi en dialogboks.
MSGF_MENU Systemet er inaktivt, fordi det vises en meny.

hwnd
Verdien av lParam. Inneholder håndtaket i dialogboksen (Hvis fuSource er MSGF_DIALOGBOX), eller i vinduet som inneholder den viste menyen (Hvis fuSource er MSGF_MENU).

Returverdier

Et program skal returnere null hvis den behandler denne meldingen.

Merknader

Du kan undertrykke meldingen WM_ENTERIDLE for en dialogboks ved å opprette dialogboksen med DS_NOIDLEMSG-stil.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over dialogboksen-boksene, dialogboksmeldinger, DefWindowProc

Index