Knappetyper og stiler

Det finnes fem typer knapper:

Hver knapp har Ún eller flere stiler. Hvis du vil se en tabell over knappestiler, se Knappestiler.

Index