Push-knapper

En knapp er et rektangel som inneholder programdefinert tekst (etikett), et ikon eller en punktgrafikkfil som angir hva av knappen gjør når brukeren velger den. En knapp kan være en av to stiler: standard eller standard, som definert av konstantene BS_PUSHBUTTON og BS_DEFPUSHBUTTON. En standard push-knappen brukes vanligvis til å starte en operasjon. Den mottar fokus på tastaturet når brukeren klikker den. En standard-knapp, derimot, er vanligvis brukes til å angi den vanligste eller standard valg. Det er en knapp som er at brukeren kan velge ved å trykke inn når en dialogboks har fokus inndata.

Når brukeren klikker en knapp (av enten stil), mottar den fokus på tastaturet. Systemet sender knappens overordnede vinduet i en WM_COMMAND -melding som inneholder meldingskoden BN_CLICKED . Svar, dialogboksen vanligvis lukker og utfører operasjonen som er angitt ved hjelp av knappen.

Index