Eier-trukket knapper

I motsetning til alternativknapper, en eier trukket knappen er malt av programmet, ikke av systemet, og har ingen forhåndsdefinerte utseende eller bruk. Dens formål er å gi en knapp som har utseende og virkemåte som er definert av programmet alene. Det er bare én eier trukket knappestil: BS_OWNERDRAW.

Når brukeren velger en knapp som eier-tegnet, sender systemet knappens overordnet vindu en WM_COMMAND -melding som inneholder meldingskoden BN_CLICKED , akkurat som det gjør for en knapp som ikke er trukket for eieren. Programmet må svare riktig.

Et eksempel på en knapp som eier-tegnet, kan du se Using Owner-Drawn-knapper.

Index