GetMenuState

De GetMenuState functie haalt de vlaggen menu de opgegeven menu-item zijn gekoppeld. Als de menuopdracht een submenu opent, retourneert deze functie ook het aantal items in het submenu.

De functie GetMenuState is vervangen door de GetMenuItemInfo functie. U kunt nog steeds GetMenuState, echter, als u niet een van de uitgebreide kenmerken van GetMenuItemInfo hoeft.

(UINT GetMenuState HMENU  hMenu, / / ingang naar menuUINTuId, / / menu-item aan query UINTuFlags / / menu vlaggen);
 

Parameters

hMenu
Ingang naar het menu dat het menu-item waarvan vlaggen zijn die worden opgehaald, bevat.
uId
Hiermee geeft u het menu-item waarvoor het menu vlaggen zijn die worden opgehaald, zoals bepaald door de parameter uFlags.
uFlags
Hiermee wordt aangegeven hoe de parameter uId is ge´nterpreteerd. Deze parameter kan een van de volgende waarden worden:
Waarde Beschrijving
MF_BYCOMMAND Geeft aan dat de parameter uId de id van het menu-item geeft. De vlag MF_BYCOMMAND is de standaard als de MF_BYCOMMAND noch de MF_BYPOSITION vlag is opgegeven.
MF_BYPOSITION Geeft aan dat de parameter uId de op nul gebaseerde relatieve positie van het menu-item geeft.

Retourwaarden

Als het opgegeven item niet bestaat, is de retourwaarde 0xFFFFFFFF.

Als de menuopdracht een submenu opent, de lage-orde byte van de resulterende waarde bevat het menu vlaggen het item is gekoppeld, en de byte eersterangs bevat het aantal items in het submenu geopend door het item.

Anders, is de retourwaarde een masker (Boolean of) van de menu-vlaggen. Hier volgen de vlaggen menu het menu-item is gekoppeld.

Waarde Beschrijving
MF_CHECKED Een vinkje naast het item (voor drop-down menu's, submenu's en snelmenu's alleen).
MF_DISABLED Het item wordt uitgeschakeld.
MF_GRAYED Wordt uitgeschakeld en het item grays.
MF_HILITE Hoogtepunten van het item.
MF_MENUBARBREAK Functies hetzelfde als de MF_MENUBREAK vlag, met uitzondering van de drop-down menu's, submenu's en snelmenu's, waar de nieuwe kolom van de oude kolom is gescheiden door een verticale lijn.
MF_MENUBREAK Plaatst het item op een nieuwe regel (voor menubalken) of in een nieuwe kolom (voor drop-down menu's, submenu's en snelmenu's) zonder te scheiden van kolommen.
MF_SEPARATOR Hiermee maakt u een horizontale scheidingslijn (voor drop-down menu's, submenu's en snelmenu's alleen).

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, GetMenu, GetMenuItemCount, GetMenuItemID, GetMenuItemInfo

Index