GetMenuItemCount

De functie GetMenuItemCount bepaalt het aantal items in de opgegeven menu.

int () GetMenuItemCount HMENU  hMenu / / ingang naar menu);
 

Parameters

hMenu
Ingang naar de ingang naar het menu worden onderzocht.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, geeft de retourwaarde het aantal items in het menu.

Als de functie mislukt, is de geretourneerde waarde –1. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, GetMenuItemID

Index