באמצעות קלט של לוח מקשים

חלון מקבל קלט של לוח מקשים בצורת הודעות הקשה והודעות תו. לולאת הודעה המשויכים החלון חייב לכלול קוד לתרגם את ההודעות הקשה להודעות התו המתאים. אם החלון מציגה קלט לוח מקשים של אזור הלקוח שלו, אותו יש ליצור ולהציג קארה כדי לציין את המיקום שבו הזנת התו הבא. הסעיפים הבאים מתארים את הקוד המעורבים בקבלת, עיבוד והצגת קלט של לוח מקשים:

Index