באמצעות סימן הכניסה

חלון שמקבל קלט של לוח מקשים בדרך כלל מציג את התווים שהמשתמש מקליד אזור הלקוח של החלון. חלון עליך להשתמש קארה כדי לציין את המיקום באזור הלקוח היכן יופיע התו הבא. החלון צריך גם ליצור, להציג סימן הכניסה כאשר הוא מקבל את המוקד של לוח המקשים, להסתיר, להרוס את סימן הכניסה כאשר הוא מאבד את המוקד. חלון ניתן לבצע פעולות אלו בעיבוד של הודעות WM_SETFOCUS ו- WM_KILLFOCUS . לקבלת מידע נוסף אודות סימני caret, ראה קווים.

Index