CToolBarCtrl::SetButtonStructSize

nieważne SetButtonStructSize ( int nSize );

Parametry

nSize

Rozmiar, w bajtach, struktury TBBUTTON.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić rozmiar struktury TBBUTTON . Jeśli użytkownik chce przechowywać dodatkowe dane w strukturze TBBUTTON , może wywodzić nową strukturę TBBUTTON, dodawanie członków, potrzebne, lub tworzenia nowej struktury, która zawiera strukturę TBBUTTON jako swój pierwszy członek. Możesz następnie wywołać tej funkcji stwierdzić formantu toolbar rozmiar nowej struktury.

Aby uzyskać więcej informacji na temat struktury TBBUTTON , zobacz CToolBarCtrl::AddButtons.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::Create, CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::InsertButton, CToolBarCtrl::GetButton

Index