CToolBarCtrl::GetButton

BOOL GetButton ( int nIndex, LPTBBUTTON lpButton ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nIndex

Indeksu przycisku, który chcesz pobrać informacji.

lpButton

Adres konstrukcji TBBUTTON , który ma otrzymać kopię informacji przycisku. Aby uzyskać informacje o strukturze TBBUTTON , zobacz CToolBarCtrl::AddButtons.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania informacji na temat określonego przycisku w formancie pasek narzędzi.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetState, CToolBarCtrl::GetButtonCount, CToolBarCtrl::GetItemRect, CToolBarCtrl::CommandToIndex, CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::InsertButton

Index