CAnimateCtrl::CAnimateCtrl

CAnimateCtrl ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CAnimateCtrl . Musi wywoływać funkcję Państwa Tworzenie , zanim można wykonywać innych operacji na obiekcie, który tworzysz.

Omówienie CAnimateCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAnimateCtrl::Create

Index