Członkowie klasy CAnimateCtrl

Budowa

CAnimateCtrl Obiekt CAnimateCtrl.

Inicjowanie

Tworzenie Tworzy formantu animacji i dołącza go do obiektu CAnimateCtrl.

Operacje

Otwórz Otwiera klipu AVI z pliku lub zasobu i wyświetla pierwszą klatkę.
Odtwórz Odtwarza klip AVI bez dźwięku.
Poszukiwania Wyświetla wybraną klatkę pojedynczy klip AVI.
Zatrzymaj Zatrzymuje odtwarzanie klipu AVI.
Zamknij Zamyka klip AVI, który został uprzednio otwarty.

Omówienie CAnimateCtrl |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index