CloseWindow

CloseWindow функція мінімізує (але не знищити) вказаний вікна.

(BOOL CloseWindow HWND  hWnd / / ручка вікна з метою згортання);
 

Параметри

hWnd
Ручки для вікна, щоб бути зведені до мінімуму.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

Зауваження

Вікно згорнуто зменшує його розмір значка та переміщення вікна до піктограми області екрана. Система відображення вікна іконку замість вікна і звертає заголовок вікна нижче значок.

Знищити вікно, програма повинна використовувати функцію DestroyWindow.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Windows огляд, функції вікон, ArrangeIconicWindows, DestroyWindow, IsIconic, OpenIcon

Index