OpenIcon

OpenIcon функція відновлює згорнуте вікно (знакових) до його попередній розмір та положення; Це потім активує вікна.

(BOOL OpenIcon HWND  hWnd / / ручка вікна);
 

Параметри

hWnd
Ручки для вікна, щоб відновити і активоване.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

Зауваження

OpenIcon WM_QUERYOPEN повідомлення надсилається до даного вікна.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Windows огляд, функції вікон, CloseWindow, IsIconic, ShowWindow

Index