NCCALCSIZE_PARAMS

NCCALCSIZE_PARAMS структура містить інформацію, що програми можна використовувати під час обробки повідомлення WM_NCCALCSIZE для обчислення, розмір, розташування та дійсний вміст клієнтської області вікна.

typedef _NCCALCSIZE_PARAMS типу struct {/ / nccp RECT rgrc [3]; 
    PWINDOWPOS lppos; 
} NCCALCSIZE_PARAMS 

 

Члени

rgrc
Визначає масив прямокутники. Перша містить нові координати, переміщено або змінити розмір вікна. Другий містить координати вікна, перш ніж він був переміщений або змінювати розмір. Третій даються області вікна клієнта перед переміщено або змінити розмір вікна. Якщо вікно дочірнього вікна, координати є по відношенню до клієнтської області вікна батьків. Якщо вікно верхнього рівня вікно, координати є по відношенню до екрану походження.
lppos
Вказівник на WINDOWPOS структуру, яка містить значення розміру та розташування, вказаного в операції, що переміщення або зміни розмірів вікна.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд Windows, вікно структур, MoveWindow, RECT, SetWindowPos, WINDOWPOS, WM_NCCALCSIZE

Index